Cypryśnik błotny - rodzina cypryśnikowate

Gatunki cypryśnika: znamy 3 gatunki w tym spotykany w Polsce cypryśnik błotny.


Cypryśnik błotny (Taxodium distichum)

Cypryśnik błotny gałązkaCypryśnik błotny igłyCypryśnik błotny szyszkaCypryśnik błotny szyszka
Cypryśnik błotny gałązka
Cypryśnik błotny igły
Cypryśnik błotny zielona szyszka
Cypryśnik błotny szyszka


Cypryśnik błotny

Cypryśnik błotny

Cypryśnik błotny kora

Cypryśnik błotny kora

Cechy: Cypryśnik błotny to drzewo iglaste do 30 metrów wysokości. W USA nawet do 50 metrów. Korona początkowo stożkowata a z wiekiem drzewa cylindryczna i gęsto ugałęziona. Kora cienka, czerwonobrązowa. Pędy ułożone naprzemianlegle, zdrewniałe i zielone - opadające wraz z igłami na zimę. Igły na pędach zdrewniałych są łuskowate i spiralnie ustawione. Na zielonych natomiast płaskie i miękkie do 20 mm długości, jasnozielone, ułożone grzebieniasto w dwa szeregi. Jesienią igły przybierają barwę pomarańczowobrązową. Kwiaty męskie w długich zwisających wiechach pojawiają się już jesienią. Kwiaty żeńskie w szyszkowatych, kulistych kwiatostanach. Szyszki kuliste, do 3 cm średnicy. Składają się z kilkunastu łusek. Nasiona posiadają twardą, grubą łupinę. Występują po dwa pod każdą łuską.

Rozmaitości: Cypryśnik błotny na wilgotnych terenach, okresowo zalewanych lub trwale podmokłych, niedostatecznie zaopatrzonych w tlen, tworzy bardzo charakterystyczne korzenie oddechowe - pneumatofory. Pneumatofory to zgrubienia na korzeniach wyrastające powyżej poziomu gleby bądź wody w odległości do kilkunastu metrów od pnia. Umożliwiają one dostęp tlenu do systemu korzeniowego.

Cypryśnik błotny pneumatofory

Cypryśnik błotny pneumatofory

Wytrzymały na mrozy - szczeglnie wiekowe drzewa. Młodsze mniej odporne. W Polsce zawiązuje szyszki aczkolwiek rzadko kiedy udaje się z nich uzyskać wartościowe nasiona. Potrzebuje dużej wilgotności powietrza i mokrych gleb. Późno rozwija igły - już po wiosennych przymrozkach. Kwitnie natomiast przed rozwojem igieł.

Cypryśnik błotny to bardzo dekoracyjne drzewo - szczególnie jesienią. Dla amatora trudne do odróżnienia od metasekwoji chińskiej.

Należy do drzew gubiących igły na zimę, podobnie jak nasz modrzew, czy spotykana w Polsce metasekwoja chińska.

Lokalizacja: Arboretum w Powsinie.

Pochodzenie: Ameryka Północna. Pd. - Wsch. stany USA.


- Zdjęcia cypryśnika błotnego -


- Drzewa Polski - Atlas drzew -