Arboretum Karnieszewice

Rok założenia: 1880-1881.

Lokalizacja: 15 km na Pn-Wsch od Koszalina w województwie zachodnio-pomorskim.

Powierzchnia: 4,79 ha.


Arboretum w Karnieszewicach położone jest w odległości 15 km na północny wschód od Koszalina, na terenie lasów Leśnictwa Kamionka, wchodzącego w skład Nadleśnictwa Karnieszewice w gminie Sianów. Można do niego dojechać autobusem lub samochodem, szosą z Koszalina w kierunku Gdańska. Po minięciu wielkich powierzchni szklarni Kombinatu Ogrodniczego w Karnieszewicach należy skręcić w boczną drogą w lewo, minąć zabudowania starej wsi Karnieszewice, by po przejechaniu ok. 1 km dojechać do celu. Znajduje się ono w oddziale 25b, który kształtem zbliżony jest do prostokąta. Dłuższy jego bok przylega do torów linii Koszalin - Gdańsk. W części południowo-zachodniej arboretum przylega do szosy, od południa graniczy z drogą leśną.

Arboretum w Karnieszewicach - brama wejściowa
Arboretum w Karnieszewicach - brama wejściowa

Arboretum w Karnieszewicach powstało w 1881r., z okazji zjazdu Pomorskiego Towarzystwa Leśnego. Potwierdzeniem tego jest kamień pamiątkowy tegoż Towarzystwa, znajdujący się w północno-zachodnim narożniku jego terenu, w pobliżu przejazdu kolejowego. Istotnym dowodem jest także wiek daglezji zielonej, rosnącej w arboretum, określony w czasie inwentaryzacji w 1991r. na 110 lat, ustalony na podstawie rocznych przyrostów. Arboretum zostało założone w celu badania rozwoju i aklimatyzacji gatunków obcego pochodzenia, a głównie wspomnianej daglezji zielonej. Po raz pierwszy została ona sprowadzona do Europy z Ameryki Północnej w 1827r. Sprowadzającym był szkocki botanik David Douglas, który upowszechnił ją w angielskich parkach i ogrodach. Na Pomorze, w okresie między latami 1880 a 1884 sprowadzono pewne partie jej nasion i założono powierzchnie próbne. Przypuszcza się, że znajdujące się w arboretum daglezje pochodzą właśnie z tychże partii. Na początku XX w. do Karnieszewic sprowadzono szereg gatunków drzew i krzewów obcego pochodzenia.

Latem 1995 roku zlikwidowano stare ogrodzenie arboretum, wykonane z żerdzi, a na to miejsce postawiono solidne, z siatki aluminiowej, na silnych słupach drewnianych. Przez arboretum przebiega aleja daglezjowa, od strony szosy zakończona drewnianą bramą z napisem ARBORETUM.

Arboretum w Karnieszewicach - tablica informacyjna
Arboretum w Karnieszewicach - tablica informacyjna

Rośnie tu obecnie 37 gatunków drzew, 26 gatunków krzewów oraz 62 gatunki roślin runa. Poza wspomnianą daglezją, w arboretum znajdują się - jodła kalifornijska, tulipanowiec, buk pospolity strzępolistny, kasztan jadalny, choina kanadyjska, jesion pensylwański, bluszcz polski, kalina koralowa, mahonia, tawuła japońska, wawrzynek wilczełyko i inne. Jest tu ponad 1.400 drzew, których masa wynosi prawie 2.000 m3. Daglezje dochodzą do ponad 40 m wysokości i 4 m obwodu w pierśnicy.

Arboretum w Karnieszewicach - kamień pamiątkowy
Arboretum w Karnieszewicach - kamień pamiątkowy

W okresie powojennym arboretum przez wiele lat było zaniedbane. Nie interesowały się nim ośrodki badawcze. Dopiero lata 60. przyniosły pozytywne zmiany. Dość późno, bo dopiero w latach 80. pewne zainteresowanie tym terenem wykazał PTTK z Koszalina, organizując np. rajdy piesze do arboretum oraz powodując zamieszczenie informacji o nim w kwartalniku "Jantarowe Szlaki", wychodzącym od 1957r. w Gdańsku, a zajmującym się głównie turystyką, historią i krajoznawstwem na Pomorzu.

Arboretum jest prawie zupełnie nieznane, wymaga lepszego oznakowania przy drogach dojazdowych.

Źródło: http://www.zb.eco.pl/zb/76/arboret.htm i zbiory własne.

- Drzewa Polski - Arboreta - Atlas drzew -