Cypryśnik - rodzina cypryśnikowate

Gatunki cypryśnika: znamy 3 gatunki cypryśników, w tym spotykany czasami w Polsce cypryśnik błotny.


Cypryśnik błotny (Taxodium distichum)

Cypryśnik błotny gałązkaCypryśnik błotny gałązka wiosną
Cypryśnik błotny: gałązka i igły

Cechy drzewa: Cypryśnik błotny to drzewo iglaste rosnące w Polsce do 30 metrów wysokości. W USA dorasta nawet do 50 metrów. Korona jest początkowo stożkowata, z rozwojem i wiekiem drzewa staje się cylindryczna i gęsto ugałęziona. Kora cienka, czerwonobrązowa. Pędy ma ułożone naprzemianlegle, zdrewniałe i zielone - opadające wraz z igłami na zimę.

Liście. Igły na pędach zdrewniałych są łuskowate i spiralnie ustawione. Na zielonych natomiast płaskie i miękkie do 20 mm długości, jasnozielone, ułożone grzebieniasto w dwóch szeregach. Jesienią igły przybierają barwę pomarańczowobrązową.
Szyszki. Kwiaty męskie w długich zwisających wiechach pojawiają się już jesienią. Kwiaty żeńskie w szyszkowatych, kulistych kwiatostanach. Szyszki kuliste, do 3 cm średnicy, składają się z kilkunastu łusek. Nasiona cypryśnika błotnego posiadają twardą, grubą łupinę. Występują po dwa pod każdą łuską.

Pochodzenie: Ameryka Północna: Pd. - Wsch. stany USA.

Cypryśnik błotny gałązkaCypryśnik błotny szyszka
Cypryśnik błotny: gałązka z szyszką w sezonie

Rozmaitości: Cypryśnik błotny na wilgotnych terenach, okresowo zalewanych lub trwale podmokłych, niedostatecznie zaopatrzonych w tlen, tworzy bardzo charakterystyczne korzenie oddechowe - pneumatofory. Pneumatofory to zgrubienia na korzeniach wyrastające powyżej poziomu gleby bądź wody w odległości do kilkunastu metrów od pnia. Umożliwiają one dostęp tlenu do systemu korzeniowego.

Cypryśnik błotny gałązka jesieniąCypryśnik błotny szyszki
Cypryśnik błotny: gałązka z szyszkami jesienią

Bardzo długowieczne drzewo - w idealnych warunkach potrafi dożyć 600 lat. Cypryśnik ten wytrzymały jest na mrozy - szczególnie wiekowe drzewa. Młodsze są nieco mniej odporne. W Polsce cypryśnik ten zawiązuje szyszki, aczkolwiek rzadko kiedy udaje się z nich uzyskać wartościowe nasiona. Potrzebuje dużej wilgotności powietrza i mokrych gleb. Późno rozwija igły - już po wiosennych przymrozkach. Kwitnie natomiast przed rozwojem igieł.

Cypryśnik błotny to bardzo dekoracyjne drzewo - szczególnie w czasie przebarwień jesienią. Dla amatora trudne do odróżnienia od metasekwoi chińskiej.

Należy do drzew gubiących igły na zimę, podobnie jak nasz modrzew europejski, czy spotykana czasami w Polsce metasekwoja chińska.

Najstarszy i największy cypryśnik błotny w Polsce rośnie w Kórniku w tamtejszym arboretum. Drzewo osiągnęło 22 metry wysokości i ponad 410 cm obwodu.

Dawniej jego drewno było wykorzystywane przez Indian do wyrobu łodzi canoe oraz rytualnych pali totemowych.

Drzewa podobne: Bardzo często bywa mylony z metasekwoją chińską.

Lokalizacja zdjęć: Arboretum w Powsinie, arboretum w Rogowie, Park Ujazdowski, park w Grodzisku Mazowieckim, Ogród Botaniczny w Łodzi, Sochaczew.


- Zdjęcia cypryśnika błotnego -
- Drzewa Polski - Atlas drzew -